Trả thù vì sếp đã cướp mất cô vợ sắp cưới của mình