Sau nửa năm yêu nhau cuối cùng cũng được chén em nó Natsuki Takeuchi