Sai lầm khi tin lời anh thợ ảnh vào nhà nghỉ để chụp hình