Sai lầm khi khiêu khích giới hạn chịu đựng của ông chú Marie Konishi