Ngày xưa gạ mãi em không cho đụ bây giờ thì chỉ cần 500k