Một đêm trốn vợ đi giã gạo cùng em người yêu cũ xinh đẹp