Mất đời con gái vào tay gã sếp dâm dê trong chuyến đi công tác