Lần đầu biết đến chuyện trai gái nên cặp đôi Tsubaki Rika rất là sung