Làm một nháy mừng phi vụ cướp tiền thành công của cặp đôi đạo chích