Kinh doanh thua lỗ khiến Eimi Fukada phải bán thân trả nợ anh hàng xóm