Gã chủ nợ mập như heo và hai mẹ con nợ không có tiền trả