Em chỉ gẫy tay chứ cặc em chưa có hỏng nhé chị dâu