Đưa chị đồng nghiệp đi chơi ngày nghỉ lễ và cái kết