Dù đã qua một lần đò nhưng Tsubasa Takanashi không khác gì gái còn son