Để vợ ở thùng xe cùng gã bốc vác và cái kết – Marina Shiraishi