Đây là lý do tại sao nhiều bệnh nhân khỏi bệnh nhưng vẫn không muốn ra viện