Đang làm tiệc nướng ngoài trời thì gặp cơn bão bất ngờ