Cuối cùng cũng đưa được em đồng nghiệp xinh đẹp Mizuho đi nhà nghỉ