Cơn khát bạc khiến Miho Otaki thua luôn cả chính mình