Chén bà chủ nhà trọ kiêm gái bán dâm Shiraishi Makoto