Bố nợ tiền không trả được con gái bị chủ nợ cho người bắt cóc hãm hiếp