Bệnh của em ấy là phải được địt một cái thì mới thấy đỡ